القداس الاحتفالي في بيروت بعد...
Antioch Patriarchate's Gallery Antioch Patriarchate's Gallery
×
  1. Antioch Patriarchate's Gallery
  2. القداس الاحتفالي في بيروت بعد التنصيبالقداس الاحتفالي في بيروت بعد التنصيب

17-02-2013_0001

Upload Date: Feb 17, 2013 09:19 AMViews: 517

17-02-2013_0002

Upload Date: Feb 17, 2013 09:22 AMViews: 489

17-02-2013_0003

Upload Date: Feb 17, 2013 09:27 AMViews: 478

17-02-2013_0004

Upload Date: Feb 17, 2013 09:29 AMViews: 482

17-02-2013_0005

Upload Date: Feb 17, 2013 09:29 AMViews: 480

17-02-2013_0006

Upload Date: Feb 17, 2013 09:29 AMViews: 480

17-02-2013_0007

Upload Date: Feb 17, 2013 09:29 AMViews: 479

17-02-2013_0008

Upload Date: Feb 17, 2013 09:29 AMViews: 479

17-02-2013_0009

Upload Date: Feb 17, 2013 09:30 AMViews: 477

17-02-2013_0010

Upload Date: Feb 17, 2013 09:31 AMViews: 480

17-02-2013_0011

Upload Date: Feb 17, 2013 09:32 AMViews: 488

17-02-2013_0012

Upload Date: Feb 17, 2013 09:33 AMViews: 485

17-02-2013_0013

Upload Date: Feb 17, 2013 09:35 AMViews: 480

17-02-2013_0014

Upload Date: Feb 17, 2013 09:36 AMViews: 488

17-02-2013_0015

Upload Date: Feb 17, 2013 09:37 AMViews: 486

Scroll To Top

Audio Mute
Prev
Play
Next
Shuffle
Include
Privacy and cookie policy
This site uses cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. By continuing to use this site you agree to use of cookies and stewardship of your data.